RSVP

Để thuận tiện cho việc sắp xếp, xin bạn vui lòng phản hồi phần dưới đây

Product by Lavender

GỬI LỜI CHÚC PHÚC

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Wedding day

Minh Hai & Tố Uyên

Tiệc nhà gái

Tiệc nhà trai

Hướng dẫn đường đi:

GỬI TIỀN MỪNG CƯỚI

Chuyển tiền mừng cưới đến tài khoản ngân hàng
Nhấn vào ảnh để copy STK hoặc scan QR